Werkgebieden

Het GBB heeft binnen haar stichting een aantal werkgroepen geformeerd met een maatschappelijke inslag die bepaalde onderwerp volgen, onder de aandacht brengen en adviseren binnen haar stichting maar ook daar buiten.

Globaal kunnen we de wergroepen onderverdelen in de volgende categorieën:

WMO
ROG
TOEGANKELIJKHEID

Klik op de hierbovengenoemde categorie om naar de desbetreffende werkgroepen te gaan.Werkgroep Platform Centrum Boxmeer

Deze werkgroep is samengesteld door de gemeente Boxmeer. Er wordt om advies en raad gevraagd voor plannen die de gemeente wil realiseren in het centrum van Boxmeer. Het is een overlegorgaan van verschillende organisaties o.a:

  • Gehandicapten Belang Boxmeer
  • SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer)
  • Georganiseerde ondernemers
  • Wijkraden Boxmeer
  • Vertegenwoordiger jongeren

Deze werkgroep is vaak samengekomen omtrent de nieuwbouw van het Gemeentehuis, aanleg nieuwe weg en aanleg nieuw plein. Het resultaat zoals de omgeving van het gemeentehuis nu gerealiseerd is, is mede afhankelijk van deze werkgroep.

Ook hier is het GBB vertegenwoordigd in dit platform omdat het ook de toegankelijkheid van de plannen van de gemeente getoest moeten worden.


Gehandicapten Belang Boxmeer


Inclusief Beleid Werkgroep

Deze werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimten. Ook de inrichting van openbare gebouwen heeft hun aandacht bv:

  • het nieuwe gemeentehuis
  • toegankelijkheid van openbare scholen

Zowel voor volwassenen als kinderen moet een lichamelijk handicap of visuele beperking of gehoor problemen, moeten scholen toegankelijk zijn want ouders met een beperking willen gewoon naar school kunnen gaan om te kijken hoe het op school gaat aangaande de prestatie van hun kinderen.

Het GBB vindt het zeer belangrijk om in een vroeg stadium te kunnen meekijken naar de ontwikkeling van nieuwbouw projecten. Helaas wordt die mogelijkheid niet altijd geboden.

Het GBB praat mee met het Inclusief Beleid van de Gemeente Boxmeer.


Gehandicapten Belang Boxmeer