14 oktober 2012

Regionaal WMO-beleidsplan 2012-2015

Elke gemeente in Nederland moet een WMO-beleidsplan hebben.
Ook de gemeente Boxmeer heeft te samen metde andere gemeenten in het Land van Cuijk een beleidsplan opgesteld onder de naam:


Regionaal WMO-beleidsplan 2011-2015.

 

Elke 4 jaar moet er een nieuw beleidsplan opgesteld worden door het College van B&W en uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om dit beleidsplan te bestuderen, over te debatteren en een besluit te nemen, De gemeenteraad van Boxmeer zal in de raadsvergadering van 8 december 2012 hierover besluiten.

Meer info: klik hier

Gehandicapten Belang Boxmeer


14 oktober 2012

Gladheidbestrijding

De overheden in Nederland dragen zorg dat bij sneeuwval en gladheid wegen begaanbaar blijven. Natuurlijk is het niet mogelijk om binnen gestelde kaders alle wegen aan te pakken maar de grote wegen, doorgaande wegen en ontsluitingswegen voor wijken hebben prioriteit.
 

De gemeente Boxmeer heeft hiervoor beleid/afspraken gemaakt. Lees hier over op de website.
 

Voor onze doelgroep is het van essentieel belang dat voetpaden/fietspaden en beperkt wegen goed begaanbaaar zijn. Daar vragen we aandacht voor bij de gemeente.

Meer info: klik hier

Gehandicapten Belang Boxmeer


14 oktober 2012

Hebt U klachten?

Hebt U klachten over:

 • Trottoirtegels
 • Stoeptegel
 • Voetpaden
 • Buitengebied (wegen en fietspaden)
 • Ambtenaren 

De gemeente heeft op haar website een portaal ingericht waar U digitaal deze klachten kunt melden. Maak daar ook gebruik van.

Meer info: klik hier


17 september 2012

Parkeerbeleid

In de gemeente Boxmeer is parkeren nog gratis. Wel heeft men in de kern van Boxmeer een blauwe zone waarbij men maar maximaal 2 uur mag parkeren. Deze zone heeft de blauwe zone en de parkeerplekken zijn gemarkeerd met een blauwe belijning.

Ook voor gehandicapten zijn er op tal van plaatsen plaatsen gereserveerd voor mensen die in het bezit zijn van een invalide parkeerplaats.Een invalide parkeerkaart moet je aanvragen bij de gemeente, die een onafhankelijke arts laat bepalen of U hiervoor in aanmerking komt. 

In alle kernen van de gemeente zijn invalideparkeerplaatsen aanwezig:

 • Beugen 10   (inclusief Maasziekenhuis)
 • Boxmeer 67
 • Holthees 1
 • Maashees 2
 • Oeffelt 7
 • Overloon 16
 • Rijkevoort 4
 • Sambeek 4
 • Vierlingsbeek 6

Op een andere pagina kunt U de specitieke plaats van de invalideparkeerkplaatsen vinden met daarbij een routebeschrijving.

Meer info: klik hier

Gehandicapten Belang Boxmeer


28 mei 2012

AWBZ Transitie

Het moet allemaal eenvoudiger en duidelijker voor clienten worden. AWBZ voorzieningen worden ondergebracht bij de WMO, die door gemeenten uitgevoerd worden en een deel verschuift naar de Zorgverzekeraar.

Het klinkt natuurlijk geweldig in de oren maar is dat ook zo?

Het antwoord hierop is NEEN.
Het is een bezuinigingsronde die zijn weerga niet kent. Veel mensen kunnen nu nog geen goede invulling geven wat hen te wachten staat en ook de gemeente is nog gekleed om deze werkzaamheden goed uit te voeren daar er veel regelgeving nog niet duidelijk is en niet door de 1e kamer zijn behandeld. Allemaal sorris vindt het GBB met als ellende meer kosten voor onze doelgroep.

NEEN er moet meer maatwerk komen en gemeenten en zorgverzekeraars moeten die leveren maar de benodigde kapitaalinjectie om deze verandering kosteloos door te voeren is er niet. Er moet bezuinigd worden en dus moeten gemeenten en zorgverzekeraars met minder geld hetzelfde uitvoeren.

Het GBB houdt haar hart vast. Als dat maar goed komt en geen mensen tussen wal en schip raken.

Meer info: klik hier

Gehandicapten Belang Boxmeer