Voorzitter GBB

Jan van Neerven

Motivatie om actief te zijn voor gehandicapten, is ervaringsdeskundige en vindt toegankelijkheid overal envoor iedereen heel belangrijk.

 


Gehandicapten Belang Boxmeer


Lid GBB

Jose Lichteveld


Gehandicapten Belang Boxmeer


Lid GBB

Els Beerten


Gehandicapten Belang Boxmeer


Naamgeving GBB

Van 1997 t/m 2009 werd er altijd gesproken over gehandicapten platforms. De meeste gemeenten in Nederland hebben zo’n gehandicapten platform. De naam die daaruit voortvloeide was Platform Gehandicapten + woonplaats. Voor Boxmeer dus Gehandicapten Platform Boxmeer, afgekort PGB.

Door de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, afgekort WMO, werden mensen in staat gesteld om zelf hun/haar zorgbehoefte in te kopen. In de volksmond heet dit het PersoonsGebonden Budget, afgekort PGB.

2 dezelfde afkortingen maar de betekenis o zo verschillend. Helaas sneeuwde de afkorting van het gehandicapten platform geheel onder en bracht het maatschappelijk veel onduidelijkheid. Een nieuwe naam was nodig om weer herkenbaarheid en bereikbaarheid ten grondslag te leggen voor alle gehandicapten en minder valide mensen.

Er is gekozen voor een korte maar krachtige naam:

Gehandicapten Belang Boxmeer